Logo Vannes

Privacybeleid

BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Golfe du Morbihan Vannes Tourisme respecteert uw recht op privacy.
Wij respecteren uw recht op privacy.

Dit privacybeleid beschrijft onze praktijken met betrekking tot de verwerking van persoonlijke informatie die wij online of offline verzamelen, onder meer via onze website www.golfedumorbihan.bzh, of een van onze andere websites, formulieren of e-mails.

Als u vragen of zorgen hebt over het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit Privacybeleid.

WIE ZIJN WIJ?

Overlegorgaan : Beheerscomité (CODIR) bestaande uit 15 verkozenen en 14 beroepsbeoefenaren uit de toeristische sector. De leden worden benoemd door de voorzitter van de agglomeratie. De voorzitter wordt verkozen.
Voorzitter: Roland Tabart, burgemeester van Arzon.
Regisseur: Arnaud Burel.
Opdrachten : Onthaal-informatie, Promotie-communicatie, Marketing, Projectbeheer
Algemene doelstelling: ontwikkeling van een territoriaal marketingbeleid “Golfe du Morbihan Vannes Tourisme” om het aantal toeristen dat de bestemming bezoekt, te verhogen en te diversifiëren.
Classificatie: Categorie I, Marque Qualité Tourisme™ , Tourisme & Handicap (BIT Vannes).
Hoofdkantoor: Quai Tabarly – 56039 Vannes.
5 VVV-kantoren: Vannes, Arzon, Sarzeau, St Gildas de Rhuys, Grand-Champ.
Raadpleeg de professionele ruimte en het activiteitenverslag om in detail te ontdekken wie wij zijn: werking, projecten, instrumenten, teammissies, enz.

De website wordt beheerd door het bedrijf Koredge, rue du Bois de la Courbe, 25870 Châtillon-le-Duc, www.koredge.fr

WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ EN MET WELK DOEL?

De persoonlijke informatie die wij kunnen verzamelen heeft in het algemeen betrekking op de volgende gebieden:

 • Informatie die u vrijwillig verstrekt
 • Op sommige delen van onze websites wordt u gevraagd om vrijwillig informatie te verstrekken, zoals het abonneren op onze nieuwsbrieven. Wanneer wij u vragen om uw persoonlijke gegevens te verstrekken, zullen wij uitleggen hoe deze zullen worden gebruikt.
 • Informatie die wij automatisch verzamelen

Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen wij automatisch bepaalde informatie van uw computer verzamelen. In sommige landen, waaronder de Europese Economische Ruimte, kan deze informatie worden beschouwd als persoonlijke informatie onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Deze gegevens omvatten uw IP-adres, het type apparaat dat u gebruikt, een uniek identificatienummer voor het apparaat, het type browser, de algemene geografische locatie (bijv. land of stad) en andere technische informatie.  Wij kunnen ook informatie verzamelen over de interactie van uw apparaat met onze websites, met inbegrip van de pagina’s die u hebt bezocht en de links waarop u hebt geklikt.

Het verzamelen van deze informatie stelt ons in staat om meer over u te weten te komen, met inbegrip van uw geografische herkomst en de inhoud van onze websites die u interesseert.  Wij gebruiken deze informatie voor marketinganalyse en om de kwaliteit en relevantie van onze websites te verbeteren door ze beter af te stemmen op onze bezoekers en hun verwachtingen.

Sommige van deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke traceertechnologieën. Zie de paragraaf hieronder getiteld “Cookies en soortgelijke traceertechnologieën”.

HET DELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij delen uw persoonlijke informatie niet met derden, tenzij :

 • om uw toestemming te hebben verkregen ;
 • als onderdeel van het hulpprogramma Google Analytics;
 • indien wij daartoe verplicht zijn door de wet of door overheidsinstanties, of indien wij dit noodzakelijk achten om juridische redenen of redenen van openbare veiligheid.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming verzamelen en verwerken, om aan uw verzoek te kunnen voldoen (documentatie, vakantie-informatie, enz.)

U bent niet verplicht ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Doet u dit echter niet, dan zullen wij niet met u kunnen communiceren.

COOKIES EN SOORTGELIJKE TRACEERTECHNOLOGIEËN

Wij gebruiken cookies en soortgelijke traceertechnologieën (die wij gezamenlijk “cookies” noemen) om persoonlijke gegevens over u te verzamelen en te gebruiken. 

Onze websites kunnen links bevatten naar andere sites en diensten van derden. Wanneer u op een link naar een andere website klikt of een dienst van een derde aanvraagt, is dit Privacybeleid niet langer van toepassing. Uw browsen en interactie op een andere website, of elke transactie met een andere externe dienstverlener, is dan onderworpen aan de privacyregels en het privacybeleid van de bezochte website of de externe dienstverlener.

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op persoonlijke informatie die door ons wordt verzameld en is niet van toepassing op websites van derden of dienstverleners van derden.

HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken, te beschermen. De maatregelen die wij gebruiken zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat is afgestemd op de risico’s die de verwerking van uw persoonsgegevens met zich meebrengt.

Wij hebben een beleid, regels en technische maatregelen inzake informatiebeveiliging ingevoerd om de persoonlijke informatie onder onze controle te beschermen tegen ongeoorloofde toegang: 

 • ongeoorloofde toegang ;
 • openbaarmaking of misbruik;
 • ongeoorloofde wijziging;
 • onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies.

Al onze werknemers en gegevensverwerkers (d.w.z. degenen die namens ons en voor de hierboven genoemde doeleinden toegang hebben tot uw persoonsgegevens) die toegang hebben tot en betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn verplicht de privacy van alle gebruikers van de Websites te respecteren.

BEWAREN VAN GEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang wij ze nodig hebben om de door u gevraagde informatie of diensten te verstrekken, of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige verplichtingen.

Zij worden echter maximaal 3 jaar bewaard.

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens:

 • U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, wijzigen, bijwerken of verzoeken om verwijdering ervan door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de rubriek “Hoe kunt u contact met ons opnemen”.You can unsubscribe from our newsletters at any time by clicking on the “unsubscribe” link in any marketing email we send you.
 • Ook indien wij uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.
 • U kunt een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over de verzameling en verwerking van uw persoonlijke informatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit. Contactgegevens voor gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde landen buiten de EU (waaronder de Verenigde Staten en Canada) zijn hier beschikbaar.

Wij zullen op al uw verzoeken inzake gegevensbescherming reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

ACTUALISERING VAN HET BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Het is mogelijk dat wij dit Privacybeleid moeten bijwerken om juridische, technische of commerciële ontwikkelingen weer te geven. In dat geval zullen wij alle nodige stappen ondernemen om u te informeren.

HOE ONS TE CONTACTEREN

Golfe du Morbihan Vannes Tourisme
CS23921 – 56039 VANNES
Presqu’île de Rhuys : 02 97 53 69 69
Vannes : 02 97 47 24 34