Logo Vannes

Landhuizen en kastelen

Chateau dans la foret

Landhuis Kerleguen (15e – 16e – 18e eeuw)

Privé-eigendom.


Het is een vierkant bouwwerk met een hoektoren. Het herenhuis is aan het begin van de 17e eeuw in oostelijke richting uitgebreid met een dienstgebouw. Naar het zuiden toe, in de 18e eeuw, met een ander gebouw dat als schuur en als houtschuur werd gebruikt. Tot aan de Revolutie was het de zetel van een pastoor waarvan de titularissen rectoren van Grand-Champ waren, zoals Cillard de Kerampoul, auteur van een Bretons woordenboek.

Vanaf de middeleeuwen heeft het herenhuis zijn sobere uiterlijk en zijn belangrijkste oorspronkelijke kenmerken behouden. In het bijzonder, een ingangsdeur bekroond door een schoor, waarvan een tak rust op een wapenconsole, twee sterke waterspuwers en twee zeer sobere dakkapellen met spitsbogen. Het landhuis kan in de zomerperiode en tijdens de Open Monumentendagen in september worden bezocht. Het monument is geklasseerd I.S.M.H.

Op het domein staan nog de ruïnes van een huiskapel. Ze is ouder dan het kasteel en was gewijd aan de heilige Gobrien, bisschop van Vannes. Deze kapel, die aan de zuidelijke muur van de ommuring grenst, was toegankelijk vanaf de binnenplaats en van buitenaf, zodat ze voor het publiek kon worden opengesteld. Volgens abbé Cillard werd het op de dag van de Rogations in processie bezocht en werd er op de zondag na de rozenkrans aflaat gevierd. In 1771 kreeg het een klok van 71 pond, genaamd “Marie de Saint Gobrien”.

Het herenhuis werd in 1861 door de fabriek verkocht, maar de kapel bleef parochiaal. In 1899 werd ze beglaasd door Laumonnier de Vannes. Zij herbergde toen het houten beeld van Saint Gobrien en een gipsen beeld van Saint Marc.

Het landhuis van Kermainguy (15e eeuw)

Privé-eigendom.

Het herenhuis heeft nog alle kenmerken van een herenhuis uit de eerste helft van de 15e eeuw. De parochie telt dan een tiental heerlijkheden zoals deze. Zij maken deel uit van de machtige heerlijkheid Largoët die zich uitstrekt van de oevers van de Vilaine tot aan de rivier van Auray (Le Loc’h). 

De hoofdgevel van het gebouw is naar het oosten gericht en geeft uit op een binnenplaats die vroeger door een gepantserde poort werd afgesloten. Het gebouw bestaat uit drie niveaus met daarboven een zolder met een wenteltrap in de veelhoekige toren aan de buitenkant van het gebouw, het bovenste niveau wordt ingenomen door een uitkijkpost.

In de 19e eeuw werd een deur geopend in de keuken, waarvan het raam werd vergroot. Maar de gevel heeft al zijn andere oude openingen behouden. Dit gotische landhuis is ongetwijfeld het landhuis in de regio Valencia dat de minste veranderingen heeft ondergaan sinds zijn ontstaan.

Volgens een document van 8 september 1464 behoorde het landhuis toe aan heer Jehan de Muzillac, vader van Kermainguy. Rond 1520 werd het eigendom van Cyprienne de Rohan, dochter van François de la Feuillée. Na de dood van François de la Feuillée in 1538, werd het landgoed eigendom van Jacques de Sesmaisons en in de volgende eeuw, van de familie de Bréafort (17e eeuw).

In 1705, na de dood van de erfgenamen van deze laatste familie, ging het eigendom over op de familie de Monty die het landhuis tot aan de Revolutie behield. Het landhuis is onder meer te zien vanaf de hoogten van de Botsegalo wandelroute.

Kasteel van Penhouët (18e eeuw)

Privé-eigendom.

Gelegen aan de rand van het bos, zoals zijn Bretonse naam aangeeft (Pen: hoofd; hoët: bos) was het kasteel een versterkte doorgang op de Loc’h. Reeds in de 15e eeuw werd er melding gemaakt van een landhuis. Het huidige gebouw werd in het midden van de 18e eeuw gebouwd door Blévin, sieur de Penhoët.

De op de sokkel gegraveerde datum van 1756 komt overeen met de datum van voltooiing van de bouwwerf. Het wordt de opeenvolgende eigendom van de families van Arradon (16e eeuw), Drouet en Blévin. De heerlijkheid wordt in 1620 tot markgraafschap verheven. Aan de voorzijde van de binnenplaats bevinden zich twee paviljoens, de ene een kapel en de andere een serre. Volgens de overlevering werden de tuinen toegeschreven aan de beroemde tuinman Le Nôtre.

Onder de Chouannerie was Penhoët afwisselend de zetel van de koningsgezinde en de republikeinse staf. Op 21 februari 1671 werd het huwelijk tussen Julien Blévin en Nicole de Cosnoal in de kapel van Penhoët voltrokken, maar de huidige kapel lijkt van later datum te zijn. Het kasteel was ook vele jaren eigendom van de beroemde couturier Karl Lagerfeld.

Rechts van de ingang heeft het neoclassicistische ornamenten rond de westelijke poort: platte pilasters en gebogen fronton. Binnen zijn ze te vinden in de nis van de Maagd Maria boven het altaar. De zijramen lopen wijd uit naar buiten…