Logo Vannes

Juridische kennisgeving

Golfe du Morbihan Kantoor voor Toerisme Vannes

Quai Tabarly – CS 23921 – 56039 VANNES
Tél. Presqu’île de Rhuys : +33 (0)2 97 53 69 69
Tél. Vannes : +33 (0)2 97 47 24 34
Fax : +33 (0)2 97 53 76 10
E-mail : tourisme@golfedumorbihan.bzh
Toeristische organisatie ingeschreven in het register van reisorganisatoren en toeristen: IMO 56130003

SIRET : 789 660 784 00024 – APE : 7990 Z – Intracommunity VAT : FR 58789660784
Director of publication : Mr Arnaud Burel

Bijstand projectbeheer

SILAOS – 17 rue Isaac Newton – 17000 LA ROCHELLE

www.silaos.fr

Technisch en grafisch ontwerp, productie, hosting :

Grafisch ontwerp: Koredge, rue du bois de la courbe – ZAC Valentin Nord, 25048 Besançon Cedex
Integratie – Projectbeheer: Koredge, rue du bois de la courbe – ZAC Valentin Nord, 25048 Besançon Cedex
Vestigingsplaats: Koredge, rue du bois de la courbe – ZAC Valentin Nord, 25048 Besançon Cedex

www.koredge.fr

Inhoud :

Redactie van de Dienst voor Toerisme en van het agentschap l’Ours en Plus : www.loursenplus.fr

De inhoud van deze website kan fouten of weglatingen bevatten, en de inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. De informatie op deze website is bedoeld om u algemene en actuele informatie over de behandelde onderwerpen te verstrekken. Indien u een gebroken link, een omissie of een fout opmerkt, gelieve dit te melden op het volgende adres: tourisme@golfedumorbihan.bzh

Recht op gebruik :

De inhoud van de site wordt ter beschikking gesteld voor privatief en niet-exclusief gebruik. Dit gebruiksrecht omvat het recht van opslag op een enkel scherm en het recht van reproductie onder de hieronder omschreven voorwaarden. Het opvragen van databanken is verboden.

Kopieën of reproducties :

Voor elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de op de site gepubliceerde teksten is een voorafgaande toestemming vereist. Het verzoek om toestemming moet worden gericht aan het toeristenbureau: tourisme@golfedumorbihan.bzh, dat een specifieke vermelding zal toevoegen aan zijn toestemming, hetzij gedeeltelijk hetzij volledig, die moet worden aangegeven.

Foto’s, stilstaande of bewegende beelden mogen niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming en zodra het recht tot kopiëren is verleend, moet de door de beheerder van de site aan de aanvrager meegedeelde copyrightvermelding op de daartoe gebruikte drager worden aangebracht.

De logo’s, afbeeldingen en merken op deze site zijn eigendom van het toeristenbureau Golfe du Morbihan Vannes Tourisme. Deze website kan, zonder haar medeweten, zijn gekoppeld aan andere sites via hypermedia links. Het VVV-kantoor Golfe du Morbihan Vannes Tourisme, wijst alle verantwoordelijkheid af voor de informatie die op deze andere sites wordt gepresenteerd.

De internetgebruiker erkent dat het gebruik van de website van Golfe du Morbihan Vannes Tourisme onderworpen is aan het Franse recht.

Foto’s en illustraties:

Fotobibliotheek van het toeristenbureau Golfe du Morbihan Vannes Tourisme
Fotografen: Alexandre LAMOUREUX, CRTB (Simon BOURCIER), OT BAIE DE QUIBERON (E. LE CORNEC), OT BELLE-ILE-EN-MER (Bathilde CHABOCHE).

Gebruik van cookies

De site die u bezoekt, maakt gebruik van cookies. Op die manier kan de site toegang krijgen tot informatie die reeds in uw elektronische communicatie-eindapparatuur is opgeslagen en kan hij daarin informatie invoeren. Wij gebruiken deze tracers om de navigatie op de site mogelijk te maken en te vergemakkelijken, met name door uw navigatievoorkeuren te onthouden, en om anonieme bezoekstatistieken op te stellen.
Technisch gezien kunnen deze cookies op de site niet worden gedeactiveerd. U kunt het gebruik van deze cookies echter verhinderen door de instellingen van uw browser aan te passen. Deze instelling hangt af van de browser die u gebruikt, maar is over het algemeen eenvoudig te doen: in principe kunt u ofwel een functie voor privénavigatie activeren, ofwel eenvoudigweg de tracers verbieden of beperken. Houd er rekening mee dat cookies op uw apparaat kunnen zijn opgeslagen voordat u uw browser instelde: als dit het geval is, verwijdert u uw browsegeschiedenis, opnieuw via de instellingen van uw browser.
Het gebruik van tracers wordt geregeld door artikel 32 II van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, ter omzetting van artikel 5.3 van de richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002, zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/136/EG. Voor meer informatie over cookies en tracers, nodigen wij u uit de website van de CNIL te raadplegen.

Persoonlijke gegevens

De verzamelde gegevens (e-mailadressen, namen, voornamen, telefoons, functies, bedrijven, postadressen, IP-adressen) worden door Golfe du Morbihan Vannes Tourisme opgeslagen in een beveiligd computerbestand voor de communicatie per e-mail en het volgen van het gebruikersgedrag op de site. Ze worden gedurende 3 jaar bewaard. In overeenstemming met de Franse wet op de informatica en de burgerlijke vrijheden, kunt u uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens uitoefenen en deze laten corrigeren of verwijderen door contact op te nemen met Golfe du Morbihan Vannes Tourisme.

Zie ook: